Tilbake
/
Personvernerklæring

Personvernerklæring

Forpliktelser vedrørende personvern på internett

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch (heretter MEU NOR) vier stor oppmerksomhet til saker som gjelder personvern på Internett. Denne policyen forklarer hvordan MEU NOR behandler opplysninger om deg, som vi mottar gjennom Internett. Denne personvernpolicyen har til hensikt å informere deg som besøkende på vårt nettsted (www.miba.no/www.ecodan.no/www.kaiteki.no), om hvilke typer opplysninger vi eventuelt kan innhente om deg når du besøker nettstedet, hvordan vi eventuelt bruker disse opplysningene, og om vi deler disse med andre.

Anvendelsesområde

Denne erklæringen om personvern gjelder MEU NOR og nettstedene www.miba.no, www.ecodan.no, www.kaiteki.no. Erklæringen gjelder ikke andre selskapers eller organisasjoners nettsider som nettstedet har lenker til.

Ikke-personlige opplysninger

Du kan i hovedsak besøke nettstedet uten å oppgi til oss hvem du er eller avsløre andre opplysninger om deg selv. Vi kan imidlertid automatisk (dvs. utenom registrering) innhente opplysninger som ikke kan knyttes til en bestemt person, for at vi skal kunne yte bedre kundeservice. Tjenesten vår innhenter automatisk visse opplysninger, som for eksempel antall og hyppighet av besøkende på nettstedet, men vi gjør dette på en slik måte at opplysningene forblir anonyme. Disse opplysningene brukes til å beregne antall besøk, gjennomsnittlig tid som brukes på nettstedet, og hvor stor del av nettstedet du bruker, slik at vi kan forbedre nettstedet vårt. Vi vil ikke lese opplysninger som gjelder enkeltpersoner. MEU NOR kan eventuelt bruke en teknologi som kalles «informasjonskapsler» (Cookies), som angir hvordan og når sidene på nettstedet blir besøkt, og av hvor mange personer. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted kan sende til din nettleser, og som eventuelt kan bli lagret på ditt system, men som ikke vil innhente personlig identifiserbar informasjon. Du kan velge innstillinger i nettleseren din som varsler deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan velge om du vil motta den eller ikke. Du kan også velge å skru av informasjonskapsler i nettleseren din. Hvis du velger å gjøre dette kan det imidlertid hende at visse deler av enkelte nettsteder ikke virker som de skal.

Du kan lese mer om informasjonskapsler her >>

Personlige opplysninger

MEU NOR opererer i fullt samsvar med Norske lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer og andre regler som omhandler vern av personlige opplysninger.

Personlige opplysninger kan defineres som enhver informasjon som kan brukes til å identifisere en person, medregnet, men ikke begrenset til fornavn, etternavn, hjemmeadresse eller annen fysisk adresse, en e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

MEU NOR innhenter noen ganger personlige opplysninger fra kunder som en del av utførelsen av forretningsaktiviteter. På nettstedet blir personlige opplysninger hovedsakelig innhentet ved hjelp av ulike kontakt- eller spørreskjema.

Når vi ber deg direkte om å oppgi personlige opplysninger skriftlig, oppgir vi også hvordan vi har til hensikt å bruke opplysningene, og vil be om ditt samtykke. Når vi innhenter personlige opplysninger på annen måte vil vi kunngjøre på nettstedet hvordan vi har til hensikt å bruke dem.

Når du oppgir personlige opplysninger til oss vil vi bruke opplysningene til å besvare og bekrefte forespørselen din, og vi vil eventuelt beholde forespørselen i våre arkiver av samme grunn. For å styrke kundeforholdet vårt vil vi i tillegg eventuelt lagre og behandle personlige opplysninger og dele dem med våre autoriserte forhandlere, slik at vi kan få en bedre forståelse av dine behov og hvordan vi kan forbedre produktene og tjenestene våre.

Til tider kan MEU NOR gjennomføre nettbaserte spørreundersøkelser for å få en bedre forståelse av de besøkendes behov og profil. Når vi gjennomfører en spørreundersøkelse vil vi gjøre vårt ytterste for at du skal få vite hvordan vi vil bruke opplysningene vi har innhentet fra deg. Det kan være konkurranser, spill eller andre reklameaktiviteter på nettstedet vårt, som vil be deg om å oppgi personlige opplysninger. Vi bruker da opplysningene som du har gitt oss til å gjennomføre reklameaktiviteten, som for eksempel å gi kundestøtte eller kontakte deg hvis du vinner.

MEU NOR vil ikke bruke eller oppgi opplysninger som er innhentet under enkeltbesøk på nettstedet, eller opplysninger som du eventuelt har gitt oss, til noen tredjepart i den hensikt å selge, leie ut eller på annen måte markedsføre dine personlige opplysninger. Vi vil noen ganger benytte tredjepartstjenesteytere til å utføre eller assistere med nettbaserte spørreundersøkelser, konkurranser, spill eller andre reklameaktiviteter. For eksempel å lede spørreundersøkelsen eller reklameaktiviteten, samle data eller gi kundestøtte. Disse partene vil da ha signert en fortrolighetsavtale før de utfører slike tjenester. De vil ikke oppgi til andre noen personlige opplysninger som de mottar fra oss, og vil kun bruke disse med det formål å igangsette eller fortsette tjenestene som de utfører for oss.

Du kan velge å ikke oppgi personlige opplysninger til MEU NOR. Hvis du velger å ikke oppgi de personlige opplysningene som vi ber om, kan du fortsatt besøke mesteparten av nettstedet, men du kan miste tilgangen til visse valgmuligheter, tilbud eller tjenester som innebærer samhandling mellom oss.

Barn

Barn bør ikke oppgi personlige opplysninger til nettstedet uten samtykke fra foreldre eller verge. Selv om lite eller intet av materialet på nettstedet er rettet mot barn, vil MEU NOR oppfordre alle foreldre eller verger om å lære barna sine trygg og ansvarlig bruk av sine personlige opplysninger på Internett.

Varsling om endringer

Hvis MEU NOR velger å endre sin erklæring om personvern vil vi legge ut disse endringene i dette avsnittet, slik at du alltid vil kunne vite hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi eventuelt bruker opplysningene og om vi vil dele dem med noen.

Spørsmål eller kommentarer

Det er viktig for oss å vite hva besøkende mener om våre tjenester og policyer. Hvis du har spørsmål eller bekymringer som gjelder denne erklæringen om personvern, eller annet som gjelder våre nettbaserte og fysiske produkter, kan du ta kontakt med oss her Kontakt oss

Ditt samtykke

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vilkårene i vår erklæring om personvern, og i at vi innhenter og behandler personlige opplysninger for de formålene som er nevnt over.

 

[separate]


1. Grunnleggende prinsipper for behandling av personlige opplysninger

MEU NOR har implementert retningslinjer for beskyttelse av personlige opplysninger, og utarbeidet «Styringssystem for beskyttelse av personlige opplysninger ved MEU NOR» for å sikre at disse blir strengt fulgt. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre og vedlikeholde systemet, samtidig som vi informerer bredt om våre retningslinjer for beskyttelse av personlige opplysninger til alt personell innen selskapet (inkludert styremedlemmer, heltidsansatte, deltidsansatte, korttidsansatte og midlertidig ansatte) og relevante parter.

2. Innhenting av personlige opplysninger

1)

MEU NOR benytter kun lovlige og korrekte metoder for å innhente personlige opplysninger.

2)

Når vi innhenter skriftlige personlige opplysninger direkte fra deg, vil vi informere om hvordan vi har til hensikt å bruke opplysningene, oppgi kontaktopplysninger og be om din tillatelse. Når vi innhenter personlige opplysninger på annen måte, informerer vi på nettstedet vårt hvordan vi har til hensikt å bruke dem, og oppgir kontaktopplysninger.

3)

Det er opp til deg om du vil oppgi personlige opplysninger til MEU NOR. Vær imidlertid oppmerksom på at det er noen tjenester vi ikke vil være i stand til å yte uten dine personlige opplysninger.

4)

Ved å oppgi personlige opplysninger til MEU NOR, samtykker du i vilkårene som er beskrevet i dette avsnittet og som gjelder denne personvernpolicyen. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, må du være oppmerksom på at noen av tjenestene vi tilbyr (medregnet svar på forespørslene dine), kanskje ikke vil være tilgjengelige for deg.

3. Personopplysningene vi innhenter

1)

MEU NOR bruker personlige opplysninger som vi mottar fra deg, til å gjennomføre kontrakter og transaksjoner mellom deg og MEU NOR.

2)

Kundeselskaper kan velge å overlate behandling av personlige opplysninger til MEU NOR. I slike tilfeller vil vi bruke dine personlige opplysninger etter instruks fra kundeselskapet, og vil oppbevare opplysningene inntil vi returnerer dem til kundeselskapet eller sletter dem fra vårt system.

3)

Av og til vil vi anskaffe kommersielt tilgjengelige lister eller kataloger.

4)

MEU NOR vil ikke innhente, bruke eller overdra til noen tredjepart noen personlige opplysninger av de typene som er angitt nedenfor, uten din tillatelse.
Opplysninger som gjelder:

·         Personlige oppfatninger, overbevisninger eller religion

·         Rase, etnisitet, fysiske/mentale handicap, kriminelt rulleblad eller annen informasjon som kan føre til sosial diskriminering

·         Arbeideres organisasjonsrett, kollektive forhandlinger eller andre kollektive aktiviteter

·         Deltagelse i demonstrasjoner, underskriftskampanjer eller utøvelse av andre politiske rettigheter

·         Medisinsk behandling eller seksualitet

4. Hvordan vi bruker dine personlige opplysninger

1)

MEU NOR bruker personlige opplysninger som vi mottar fra deg, til å gjennomføre kontrakter og transaksjoner mellom deg og MEU NOR.

2)

MEU NOR bruker dine personlige opplysninger til å gi deg relevant informasjon som du kan ha interesse av, som for eksempel informasjon om produktene, løsningene og de tilknyttede tjenestene våre.

3)

Et kundeselskap kan av og til velge å la MEU NOR behandle opplysninger eller utføre andre lignende aktiviteter på dets vegne. De personlige opplysningene som vi mottar som følge av dette, vil kun bli brukt til de oppgavene som vi er blitt betrodd. I slike tilfeller vil MEU NOR og kundeselskapet være bundet av en fortrolighetsavtale som forhindrer at kundeselskapets navn eller informasjon om oppgaven blir gjort kjent.

4)

MEU NOR vil ikke bruke personlige opplysninger som vi mottar fra deg, til andre formål enn de som ble spesifisert på det tidspunktet opplysningene ble innhentet. Imidlertid vil vi kunne bruke informasjonen – uten å oppgi enkeltpersoners identitet – til å innhente statistiske opplysninger om antall besøkende på vårt nettsted, salgsvolumer og informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet.

5)

Be om informasjon om hvordan vi bruker aksjonærregisteret.

6)

Vi bruker personlige opplysninger som er innhentet gjennom programmet for sikkerhetskontroll ved langtidsbruk av produkter, til å informere kundene om kontroller, gjennomføring av kontroller og tilbakekalling av produkter.

5. Når vi deler dine personlige opplysninger med en tredjepart

MEU NOR har som en retningslinje å ikke bekjentgjøre eller dele personlige opplysninger som vi mottar fra deg, til noen tredjepart, med unntak av følgende tilfeller:

1)

Når vi har fått din tillatelse.

2)

Når vi benytter en tredjepart til å behandle alle eller noen av de personlige opplysningene som vi har innhentet, med formål å yte tjenester som er nødvendige for å nå våre målsetninger.

3)

Når vi mottar personlige opplysninger i forbindelse med forretningsvirksomhet som følger etter en fusjon eller annen overføring av forretninger.

4)

Når personlige opplysninger deles med navngitte personer (se avsnitt 7. Deling av personlige opplysninger).

5)

Når vi er pålagt dette ved lov.

6)

Når dette er nødvendig for å beskytte liv, helse eller personlig eiendom, og det er vanskelig å innhente din tillatelse.

7)

Når dette er nødvendig for å forbedre befolkningens helse eller fremme barns velferd, og det er vanskelig å innhente din tillatelse.

8)

Når det er nødvendig å assistere nasjonale offentlige instanser, lokal offentlig administrasjon, eller andre parter som opptrer på deres vegne, under utøvelse av lovpålagte tiltak, men hvor innhenting av din tillatelse vil kunne være til hinder for dette.

9)

For å stanse deling av personlige opplysninger med tredjepart uten kundens tillatelse:
Det vil i enkelte tilfeller være nødvendig for MEU NOR å dele kunders personlige opplysninger med tredjeparter som for eksempel MEU NORs tilknyttede selskaper og forhandlere.

6. Hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger

MEU NOR bruker administrative, tekniske, personlige og fysiske sikringstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger.

1)

MEU NOR bruker de nødvendige sikringstiltakene og utfører nødvendige korreksjonstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, tap, sletting, endring eller lekkasje. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke finnes noen feilfri teknologi som kan hindre ulovlig tilgang til personlige opplysninger.

2)

MEU NORs ansatte får regelmessig opplæring i beskyttelse av personlige opplysninger.

3)

I tilfeller hvor selskaper som er leid inn av MEU NOR for å utføre tjenester på våre vegne, er blitt bedt om å behandle personlige opplysninger, vil vi ha valgt ut egnede kontraktører, og det vil kreves at de signerer alle nødvendige avtaler som gjelder behandling av personlige opplysninger. Vi bruker også alle sikringstiltak som er påkrevd ved lov.

4)

Innhenting av personlige opplysninger via nettstedet vårt:

·         Kryptering
Vi bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) for å sikre trygg overføring av din personlige informasjon, når vi innhenter denne via nettstedet vårt.

·         Informasjonskapsler
MEU NORs nettsted bruker informasjonskapsler i enkelte tilfeller. En informasjonskapsel er en liten datafil som lagrer dataoverføringer mellom din datamaskin og nettstedet vårt. Vi bruker kun informasjonskapsler for å lagre informasjon som kan være nyttig for deg neste gang du besøker nettstedet vårt, og som gjør besøkene enklere for deg. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du slå dem av ved å endre innstillinger i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at visse tjenester kanskje ikke vil være tilgjengelige for deg hvis du har slått av informasjonskapsler.

·         Sporingskapsler
MEU NORs nettsted bruker sporingskapsler i enkelte tilfeller. En sporingskapsel er en teknologi som ofte brukes i sammenheng med informasjonskapsler. Ved å bruke sporingskapsler får vi informasjon om hvor mange ganger du besøker nettstedet vårt via datamaskinen din, og vi kan lage en samlet statistikk over hvordan du bruker nettstedet vårt. Vi bruker sporingskapsler hovedsakelig for å få hjelp til å forbedre produktene og støttetjenestene som vi tilbyr. Vi bruker ikke sporingskapsler for å innhente personlige opplysninger fra deg, men ved å velge å ikke motta informasjonskapsler kan du også velge å ikke motta sporingskapsler.

·         Lenker til andre nettsteder
MEU NORs nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke har ansvar for personvernpraksis ved andre nettsteder enn vårt eget.

7. Deling av personlige opplysninger

Det kan bli nødvendig for MEU NOR å dele bruken av personlige opplysninger som er innhentet fra kunder, med våre tilknyttede selskaper, forhandlere osv.

8. Spørsmål som gjelder personlige opplysninger

1)

Du kan be om at vi oppgir noen av de personopplysningene dine som vi innehar. Du kan også forespørre om resultatet av slike anmodninger og be om revisjoner nå dette behøves.

2)

Du kan kontakte oss med spørsmål som gjelder vår behandling av personlige opplysninger.

3)

MEU NOR vil besvare alle slike anmodninger på en egnet måte og innen rimelighetens grenser.

Vær oppmerksom på at henvendelser over telefon kan bli lagret for å sikre at anmodningen blir korrekt besvart.

For henvendelser som gjelder personlige opplysninger, kontakt:

Kontakt oss for spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger>>

9. Barns personvern

MEU NOR er ytterst forsiktig når det gjelder å beskytte personlige opplysninger fra barn i alderen 15 år eller yngre. Vi ber om at barn som er 15 år gamle eller yngre, kun oppgir personlige opplysninger dersom de har foreldres eller verges tillatelse.

[separate]


I forbindelse med deling av personlige opplysninger innen forretningsvirksomhet knyttet til bygningssystemer, kan MEU NOR komme til å dele personlige opplysninger som er innhentet fra kunder, med Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd. Omfanget av denne delte informasjonen er angitt nedenfor.

Delte personlige opplysninger

Kundenavn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, firma- eller organisasjonsnavn, stillingstittel og informasjon som er knyttet til salg (inkludert leasing- og leieinformasjon), installasjon og andre tjenester som gjelder våre produkter (fasiliteter, utstyr og enheter), så vel som vedlikeholdshistorie (vedlikeholdsdata, resultater, feilårsaker).

Hensikten med bruk av personlige opplysninger

Vi bruker personlige opplysninger fra kunder for å gi kundene informasjon om produktene og tjenestene nedenfor – og tilknyttede tjenester – i forbindelse med våre forretninger knyttet til bygningssystemer, samt til å yte tjenester som er nyttige og tilpassede for hver kunde.

1)

Produksjon, salg, vedlikehold, reparasjon, modifikasjon, installasjon, eller konstruksjon av heisutstyr, kjøle- og luftkondisjoneringsutstyr, rørsystemer, elektrisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr, brannvernutstyr, tyverisikringsutstyr og annet bygningsutstyr, samt kontormaskiner og kontorutstyr

2)

Produksjon, salg, vedlikehold, reparasjon, modifikasjon, installasjon, eller konstruksjon av elektriske maskiner og utstyr, elektroniske apparater, industrimaskiner og -utstyr, maskiner og utstyr for databehandling, hjemmeelektronikk og husholdningsutstyr, maskineri og utstyr for belysning, maskineri og utstyr for kommunikasjon, produkter for kontor og boligbruk, integrerte kretser og annet generelt utstyr og maskineri

3)

Produksjon av heisutstyr, kjøle- og luftkondisjoneringsutstyr, telekommunikasjonsutstyr og tilknyttet tilleggsutstyr

4)

Overvåking, styring, og instrumentering av bygningsutstyr og -maskineri

5)

Fullstendig bygningsadministrasjon, rådgivning og ledelse, inkludert administrasjon av utstyr, miljøhygiene og sikkerhet

6)

Bygging og konstruksjon

7)

Telekommunikasjon og databehandling

8)

Eiendom

9)

Opprettelse, salg og utvikling av programvare knyttet til det ovenstående

10)

Alt arbeid knyttet til det ovenstående

Ansvarlig instans for behandling av personlige opplysninger

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Hvordan personlige opplysninger innhentes

Verbalt (telefon, samtale osv.), elektroniske skjema, kontrakter, spørreskjemaer og andre skriftlige dokumenter (inkludert elektroniske eller magnetiske registreringer)

[separate]


Deling med tredjepart uten brukerens tillatelse

Når vi deler personlige opplysninger med tredjepart uten brukerens tillatelse, kan brukere be om at slik deling av informasjon skal opphøre

Deling av personlige opplysninger med tredjepart i forbindelse med forespørsler som mottas via nettsiden vår

1)

Tiltenkt formål
For å kunne besvare korrekt på forespørsler kan det forekomme at vi videreformidler detaljer i slike forespørsler, inkludert personlige opplysninger, til tilknyttede selskaper.

2)

Personlige opplysninger som deles med tredjepart
Opplysninger som legges inn i spørreskjemaet vårt, inkludert brukerens navn, adresse og telefonnummer

3)

Hvordan opplysninger deles med tredjepart
Vi sender informasjon via e-post til tilknyttede selskaper som vil forberede svar.

4)

Stoppe deling av personlige opplysninger med tredjepart
Kunder kan be om at deres personlige opplysninger ikke lenger skal deles med tredjeparter.

For forespørsler, kontakt oss ved:
Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk
Telefon: (+47) 915 02650

E-post: post@no.mee.com
Åpningstider: Mand.-Fred. 0800 – 1600
Kontakt oss ved spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger

[separate]


Juridiske merknader

All informasjon, materiale, data og elektroniske filer av enhver art som foreligger og fremlegges på dette nettstedet, gis av MEU NOR utelukkende for informasjonsformål og som en ytelse til kunder og forhandlere med det formål å assistere i deres forretningsvirksomhet med MEU NOR. Alt materialet er styrt av og underlagt vilkårene som er fremlagt i disse vilkårene for bruk. MEU NOR forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for bruk til enhver tid og uten varsel til deg, og kan også til enhver tid og uten varsel komme til å gjøre forbedringer og/eller endringer på produktene og/eller tjenestene som er beskrevet på nettstedet. Ved å få tilgang til, bruke eller laste ned noe materiale som foreligger på dette nettstedet, samtykker du (en person som opptrer på vegne av deg eller et forretningsforetak) i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av disse vilkårene for bruk, skal du umiddelbart avslutte bruken av nettstedet og eventuelt materialet, og ikke laste ned eller skrive ut noe materiale.

Myndighet

Du erklærer og garanterer at du har juridisk myndighet til å gi samtykke til disse vilkårene for bruk. Du samtykker i å være ansvarlig for all uautorisert bruk av materialet, som du direkte eller indirekte har forårsaket.

Opphavsrett og rettigheter til varemerke

Du erkjenner og samtykker i at materialet som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke, domenenavn, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter og lover. Du samtykker i å unnlate og selge, lisensiere, leie ut, modifisere, dele ut, kopiere, mangfoldiggjøre, overføre, vise offentlig, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledede verk av materialet, med mindre dette er uttrykkelig godkjent av MEU NOR. Alle rettigheter i forbindelse med opphavsrett forbeholdes. «MITSUBISHI» og «Mitsubishi Electric» er registrerte varemerker, og det tillates ingen bruk av disse, og det gis heller ingen lisens til bruk av slike varemerker, som følge av din bruk av dette nettstedet.

Tillatt bruk og begrensninger

Det er ikke tillatt å bruke materialet til noe formål utover hva som er uttrykkelig gitt adgang til i disse vilkårene for bruk, medregnet nye utleggelser, nye publiseringer eller videresending. Det foreligger intet implisitt samtykke til nye utleggelser, nye publiseringer eller videresending av materialet. Intet materiale fra dette nettstedet skal legges ut på noen nettside, gopher, FTP-server, oppslagstavlesystem eller andre elektroniske arkivdatabaser, eller gjøres tilgjengelig mot betaling, med mindre MEU NOR har gitt uttrykkelig skriftlig samtykke.

Rettigheter til bruk av materialet er en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og er underlagt de restriksjonene som er fastsatt i disse vilkårene for bruk. Du kan laste ned én kopi av materialet til én enkelt datamaskin i den hensikt å legge til rette for deg under kjøp og/eller bruk av produktene som henvises til på nettstedet, forutsatt at du sørger for at alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett forblir intakte. Du kan også lage en papirkopi av materialet. Med unntak av det som uttrykkelig fremgår av disse vilkårene for bruk, eller med mindre du har mottatt en spesifikk skriftlig tillatelse fra MEU NOR, skal du ikke: (a) endre materialet eller bruke det til forretningsmessige formål; (b) tildele, overføre eller lisensiere videre eventuelle rettigheter som er gitt til deg under disse vilkårene for bruk; (c) tilby materialet for salg eller utleie; (d) dekompilere, dekode, utføre «omvendt konstruksjon», eller splitte opp eventuell programvare som finnes i materialet; (e) fjerne eventuelle merknader om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra materialet; (f) foreta deg noe som vil stride mot de immaterielle rettighetene til MEU NOR eller dets tilknyttede selskaper; eller (g) kopiere, fremvise, overføre, lisensiere, reprodusere, publisere, laste ned, laste opp, legge ut, sende, dele ut eller selge, hele eller deler av materialet, eller bruke materialet til å lage et avledet verk. Utover det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk, gis du ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter.

Lenker

MEU NOR eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper kan angi lenker til andre nettsteder eller ressurser, men har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser. Du bekrefter og samtykker i at MEU NOR eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser. MEU NOR gir ikke sin tilslutning til, og er ikke ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som finnes på, eller er tilgjengelig via, slike nettsider eller ressurser, og påtar seg ikke ansvar, direkte eller indirekte, for noen skader eller tap som skyldes, eller påstås å skyldes, bruk, tilknytning til bruk, eller tiltro til slikt innhold, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser.

Det bes om forståelse for at nettstedet til MEU NOR kan bli lenket til andre nettsteder som ikke kontrolleres eller vedlikeholdes av MEU NOR. MEU NOR er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.

Tredjeparter som ønsker lenker til MEU NOR nettsted bes lese følgende regler og angi informasjon om nettstedet ved å fylle ut registreringsskjemaet. Det vil ikke være nødvendig med autorisasjon fra MEU NOR, forutsatt at disse prosedyrene følges.

1.

Lenker til nettsteder som omfattes av følgende, vil ikke bli akseptert:

·         Et nettsted som yter uakseptabel påvirkning på offentlig orden og moral og formidler innhold eller kommentarer som er obskøne eller støtende

·         Et nettsted som injurierer, bakvasker eller forårsaker frykt hos MEU NOR eller en tredjepart, og som formidler innhold som vil skade tilliten til selskapet

·         Et nettsted som krenker en tredjeparts opphavsrett eller annen eiendomsrett, og formidler innhold som fører til skade og erstatningskrav

·         Et nettsted som formidler ulovlig innhold

2.

Sørg for at MEU NORs nettsted lastes opp som en separat fane og ikke inne i en ramme på ditt nettsted.

3.

Gjør det fullstendig klart at lenken er til MEU NORs nettsted.

·         * Bruk enten «Mitsubishi Electrics Europe B.V. Norwegian Branch nettside», «Mitsubishi Electric» eller «Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch» som tittel på lenken

4.

For å bruke firmalogoen til Mitsubishi Electric som lenkeknapp til nettstedet, må brukerne følge disse reglene:

  (119 x 35 piksler)

·         Lag en lenkeadresse til Mitsubishi Electrics server i stedet for å laste ned ikonet:
URL: https://www.mitsubishielectric.com/image/linklogo.gif

·         <a href=»https://no.mitsubishielectric.com/no/» target=»_blank»>
<img src=»https://www.mitsubishielectric.com/image/linklogo.gif» border=0 alt=»Mitsubishi Electric Website»>
</a>

·         Vær klar over at ikonet er opphavsrettslig eid av Mitsubishi Electric Corp.

·         Teksten og utformingen av ikonet må ikke under noen omstendigheter endres.

·         Ikonet må kun brukes som en lenke til hovedsiden på Mitsubishi Electrics nettsted, og skal ikke under noen omstendigheter brukes for noe annet tiltenkt formål.

En tillatelse til å danne lenke til MEU NORs nettsted vil ikke være en forsikring om at nettstedet er fritt for tekniske feil eller at innholdet er uten feil. Derfor påtar ikke MEU NOR seg ansvar for eventuelle problemer som lenken kan forårsake.
Nettadressen eller innholdet i MEU NORs nettsted kan bli endret eller slettet uten forvarsel.

Hvis MEU NOR krever at en lenke skal slettes fra nettstedet, skal lenken umiddelbart slettes.

Eierskap til og endringer av materiale

Du aksepterer at eiendomsrett, eierskap og alle immaterielle rettigheter som er knyttet til materialet, og til eventuelle kopier av materialet, er og forblir Mitsubishi Electric Corporations eller dets datterselskapers (MEU NOR) og tilknyttede selskapers eiendom, dersom ikke annet er angitt. Materialet kan bli endret, forbedret eller oppdatert med visse mellomrom og til enhver tid, uten varsel. For å motta den siste produktinformasjonen, datablader, teknisk informasjon eller andre detaljer vedrørende materialet som finnes på dette nettstedet, kan du kontakte oss på Kontakt oss.

Produktinformasjon

Det tas forbehold om tilgjengelighet av produktene. Kontakt oss dersom du overveier å bruke et produkt som er beskrevet i materialet til spesielle formål, som for eksempel utstyr eller systemer for bruk innen transport, kjøretøy, medisin, romfart, kjernefysikk eller under vann.

Global tilgjengelighet

Mitsubishi Electric Corporation vil kunne publisere informasjon på nettstedet som refererer til produkter, programmer og tjenester fra Mitsubishi Electric Corporation, som ikke tilbys eller er tilgjengelige i ditt land. Slike referanser skal ikke indikere eller erklære at Mitsubishi Electric Corporation har til hensikt å tilby slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Ta kontakt med din lokale Mitsubishi Electric Corporation-forhandler for å få informasjon om produkter, programmer og tjenester som kan være tilgjengelige i ditt område.

Ansvarsbegrensning og unntak

A.

Garantibegrensninger. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ANVENDBARHETEN AV PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER BESKREVET I MATERIALET, UANSETT FORMÅL. MATERIALET FREMLEGGES UTEN GARANTIER AV NOEN TYPE, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, EIERSKAP OG VERN AV ÅNDSVERK. Siden noen land/jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, er det mulig at fraskrivelsene over ikke vil gjelde deg.

B.

Ansvarsbegrensning. Materialet på dette nettstedet vil kunne inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. MEU NOR garanterer ikke at materialet er nøyaktig eller komplett, og heller ikke at eventuelle råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon som fremlegges eller gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, er pålitelig. Du bekrefter at enhver tiltro til slike råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon vil være på din egen risiko. MEU NOR og tilknyttede selskaper påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader, rettskrav eller andre former for tap som skyldes din bruk av materialet, eller noen form for krav i forbindelse med krenkelse av en tredjeparts rettigheter eller forretningshemmeligheter, som måtte oppstå som følge av din bruk av materialet. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL MEU NOR ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER GJØRES ANSVARLIG OVERFOR EN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ERSTATNINGSMESSIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP (MEDREGNET, UTEN BEGRENSNINGER, EVENTUELLE TAP SOM SKYLDES TAP AV BRUK, AVBRUDDSTAP, INFORMASJONSTAP, TAP ELLER UNØYAKTIGHET AV DATA, PROFITTAP, TAP AV SPAREMIDLER, KOSTNADER VED ERSTATNINGSKJØP AV VARER, TJENESTER ELLER TEKNOLOGI, ELLER ANNET SOM ER UTENFOR RIMELIG KONTROLL), SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, ELLER FORHINDRET BRUK AV MATERIALET, ENTEN DETTE GJELDER KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE ELLER ANNEN SKADEFORVOLDELSE, SELV OM MEU NOR ELLER ET AV DETS  TILKNYTTEDE SELSKAPER ER BLITT UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN AV SLIKE TAP. Enkelte land/jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelser eller begrensninger som gjelder visse tap, som for eksempel direkte, tilfeldige, spesielle eller konsekvensmessige tap, så det er mulig at begrensningene over ikke vil gjelde deg.

Tredjepartsinformasjon

Materialet kan inneholde informasjon fra tredjeparter og/eller lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Hvis du bruker slike tredjepartsnettsteder, vil du forlate dette nettstedet, og du gjør dette på din egen risiko. MEU NOR står ikke for drift av, og kontrollerer ikke på noen måte noen tredjepartsinformasjon eller tredjepartsnettsted, og gir derfor ingen garantier vedrørende, og påtar seg ikke ansvar for, og gir heller ikke sin tilslutning til, slik informasjon eller slike lenkede nettsteder, eller informasjonen som de fremlegger. Lenker skal ikke tolkes slik at MEU NOR støtter eller gir sin tilslutning til noen lenkede nettsteder, eller informasjonen som de fremlegger, eller at MEU NOR har tilknytning til, eller har juridisk rett til å bruke, varemerker, handelsnavn, logoer eller copyrightmerker som vises på slike tredjepartsnettsider. Alle andre merkenavn og produktnavn som det henvises til, eller som er fremlagt i materialet, er de respektive innehavernes varemerker eller servicemerker.

Informasjon gitt av deg

MEU NOR ønsker ikke, og fraråder også, at du sender konfidensiell eller fortrolig informasjon til MEU NOR via nettstedet. Du samtykker i at all informasjon som du, direkte eller indirekte, gir til MEU NOR via nettstedet, ikke skal behandles som konfidensiell eller fortrolig. Ved å gi informasjon og/eller materiale til MEU NOR via nettstedet, gir du MEU NOR en ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, fremvise, overføre og dele ut denne informasjonen og dette materialet. Du samtykker videre i at MEU NOR skal kunne bruke eventuelle ideer, konsepter, eller knowhow som du, eller andre som opptrer på dine vegne, gir til MEU NOR. Du garanterer overfor MEU NOR at all informasjon som gis av deg til MEU NOR ikke vil inneholde informasjon eller materiale som er ærekrenkende, truende, obskøn, trakasserende eller på annen måte ulovlig, eller inneholder fortrolig materiale fra en tredjepart. Du bekrefter at du er ansvarlig for innhold som du fremlegger, og ikke MEU NOR. Du har fullt ansvar for innholdet, hvor dette også omfatter lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett.

Jurisdiksjon og verneting

Dette nettstedet eies og drives av Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch fra dets kontorer i Ytre Enebakk, Norge. Dette nettstedet skal være underlagt og forstås i henhold til lovgivningen i Norge, også i saker som vedrører opphavsrett, varemerke og patenter. Dette nettstedet vil ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonal varehandel, idet anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt. I tillegg samtykker du i at dersom det reises et eventuelt søksmål som følge av bruken, eller manglende bruksmulighet, av materialet som foreligger på dette nettstedet, skal slike søksmål reises ved Follo Tingrett, Norge. Ved å bruke dette nettstedet gir du ugjenkallelig samtykke til at alle tvister som oppstår i tilknytning til bruken av materialet skal behandles av disse rettsinstansene.

Endringer

MEU NOR forbeholder seg retten til å endre eller revidere disse vilkårene for bruk. Les disse vilkårene for bruk med jevne mellomrom for å bli oppmerksom på eventuelle endringer. Ved fortsatt bruk av dette nettstedet etter at det er lagt ut endrede vilkår for bruk, skal dette forstås som aksept av endringene. MEU NOR kan til enhver tid slette, endre, stanse eller avslutte et hvilket som helst aspekt ved nettstedet, tilgjengeligheten til nettstedet eller egenskaper ved nettstedet. MEU NOR kan også innføre restriksjoner på funksjoner og tjenester, og kan begrense din tilgang til nettstedet uten varsel eller ansvar.

Eksportlover

MEU NOR tar ikke ansvar for at materialet som finnes på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk i det området hvor du befinner deg. Tilgang til materialet fra områder hvor innholdet er ulovlig, tillates ikke. Du samtykker i at du besøker dette nettstedet på eget initiativ og at du selv er ansvarlig for samsvar med gjeldende lokal lovgivning. Produktene og teknologien som er angitt i materialet er underlagt eksportlover og forskrifter i Norge og andre land. Enhver gjeneksport, brudd på eller omgåelse av gjeldende eksportlover og forskrifter er ikke tillatt.

Ingen representasjon eller partnerskap

Du bekrefter og samtykker i at det ikke eksisterer noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentursamarbeid mellom deg og MEU NOR, eller noen av dets tilknyttede selskaper, som følge av at du får tilgang til, og bruker materialet som foreligger på dette nettstedet. Du bekrefter at du ikke har autoritet eller fullmakt til å gjøre avtaler på vegne av MEU NOR og tilknyttede selskaper, og at du ikke vil fremstille deg som eller gi deg ut for å ha slik autoritet, og at du heller ikke er representant, agent eller ansatt for/hos MEU NOR eller noen av dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Under ingen omstendigheter skal MEU NOR og tilknyttede selskaper bli gjort ansvarlig for noen fremstillinger, handlinger eller utelatelser gjort av deg.

Opphevelse

MEU NOR kan oppheve din rett til bruk av materialet til enhver tid og for enhver grunn, uten å pådra seg noen form for erstatningsansvar overfor deg. Din rett til bruk av materialet vil også opphøre umiddelbart dersom du bryter noen av vilkårene i disse vilkårene for bruk. Ved opphevelse skal du umiddelbart avslutte din eventuelle bruk av materialet, og destruere alle versjoner og kopier av materialet som er i din besittelse.

Ugyldighet

Hvis eventuelle bestemmelser eller deler av bestemmelser i disse vilkårene for bruk blir vurdert til å være ugyldige eller ugjennomførbare av en eller annen grunn, skal denne ugyldigheten ikke påvirke gyldigheten av den resterende delen av bestemmelsen eller de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, som dermed fortsatt skal ansees å være gyldige og gjennomførbare.

Hele avtalen

Disse vilkårene for bruk sammenfatter den fullstendige avtalen mellom deg og MEU NOR med hensyn til dette nettstedet, og erstatter all kommunikasjon og alle forslag via alle medier, både tidligere og samtidig, mellom deg og MEU NOR.

Diverse

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt under disse vilkårene for bruk, reserveres av MEU NOR og dets tilknyttede selskaper.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch
Gneisveien 2D,1914 Ytre Enebakk

NORGE

Alle rettigheter forbeholdes.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger, kan du kontakte oss

 

Få gratis befaring!

Ønsker du befaring fra en autorisert forhandler?

En autorisert forhandler vil gi deg profesjonell veiledning og gode råd i forhold til hvilken modell som dekker dine behov best. Etter befaringen vil du motta et uforpliktende tilbud for varmepumpen, inkludert montering.

Finn ut hvor mye du kan spare og hvilken farge som passer best. Og kjøpt trygt fra en autorisert forhandler!

    Ved å klikke send godtar jeg KAITEKI's personvernvilkår